Kvardröjande frågetecken kring Hammarskjölds död

För fyrtio år sedan omkom den svenske FN-generalsekreteraren Dag Hammarskjöld under märkliga omständigheter i en flygolycka. Än märkligare än själva haveriet är dock den fortfarande bristfälliga utredningen. Kanske är det ännu för tidigt för att få klarhet i frågan.

Under strecket
Publicerad
Hammarskjölds kista vid ankomsten till Sverige.

Hammarskjölds kista vid ankomsten till Sverige.

Foto: Jan Collsiöö / TT
Annons

Den 17 september 2001 var det fyrtio år sedan Dag Hammarskjöld omkom vid ett flyghaveri i Nordrhodesia. Minnesdagen överskuggades givetvis helt av vad som inträffat i New York och Washington en vecka tidigare, men troligen skulle den inte ha väckt mycken uppmärksamhet ändå. Att FN haft en svensk generalsekreterare som omkom under märkliga omständigheter är ingenting som engagerar Sverige i dag.

Radions söndagsprogram ”God morgon världen” presenterade dock en kommentar från Hans Villius. Han erinrade om riksdagshusbranden i Berlin 1933 och processen i Leningrad mot Sergej Kirov 1934 som Hitler respektive Stalin inte, som man först trodde, var ansvariga för. Av detta borde vi dra slutsatsen att Hammarskjöld inte, som man först trodde, utsattes för ett attentat av upprorsmän i gruvregionen Katanga eller vita sympatisörer i Rhodesia. Sedan han sålunda varnat för ståndpunkter som inte bygger på bevis eller starka indicier förklarade docenten att haveriet, nog, berodde på att piloten hade läst fel på höjdmätaren – förväxlat den stora visaren med den lilla. Historieforskning med luft under vingarna, får man medge.

Annons
Annons
Annons