X
Annons
X

Kvar står dårskapen

Tron på jungfrufödelsen är fundamental i urkristendomen. Bara genom denna exceptionella födelse av Gud förmår Jesus häva syndens tragiska konsekvenser. Detta nödvändiga anstötliga får inte reduceras enbart till bildspråk, skriver professor Anders Piltz i fortsatt teologisk debatt med ärkebiskopen.

Illustration: Guje Engström

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X