Kvaliteten på ekonomutbildningen måste höjas

Under strecket
Publicerad
Annons

Välutbildad arbetskraft är en förutsättning för tillväxt och effektivitet. Att satsa resurser på utbildning är därför att satsa på framtiden.

Den snabba utbyggnaden av högskolan har inte kombinerats med tillräckliga resursförstärkningar, vilket lett till större studentgrupper och färre undervisningstimmar. Dagens system premierar helt enkeltkvantitet före kvalitet. Det är av största betydelse att denna utveckling bryts.

Annons
Annons
Annons