Annons

Kvaliteten måste lyftas fram

Publicerad

Högskolan har länge haft problem med matchningen gentemot arbetsmarknaden. Universitetskanslersämbetet har i dagarna släppt en rapport som visar att var femte student som tagit ut en examen inte lyckats etablera sig på arbetsmarknaden. Det är ett underbetyg för svenskt högskoleväsende. För att råda bot på problemet föreslår Moderata Studenter ett nytt resursfördelningssystem till högskolan som premierar kvalitet framför kvantitet.

Resurstilldelningssystemet, som ger högskolorna ersättning för den utbildning de ger, är i dag uppbyggt så att högskolan får ersättning för antalet helårsstudenter och helårsprestationer, det vill säga hur många studenter som klarar av att prestera 60 högskolepoäng under ett läsår. Systemet är skapat så att högskolan tjänar på att många elever skriver enkla tentor – då maximerar högskolan sin inkomst. Det är uppenbart att kvaliteten på utbildningen ska spela en större roll vid resurstilldelning.

Annons
Annons
Annons
Annons