Annons

Kvalitet bör säkras på nationell nivå

Under strecket
Publicerad

**Universitetskansler **Harriet Wallberg har rätt i att vi inte har kunnat ta del av hennes slutliga förslag till utvärderingssystem, eftersom det ännu inte är offentligt (Brännpunkt 6/12). Vår oro grundas på den förhandsinformation som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Wallberg lämnat i olika sammanhang, bland annat i tidningen Universitetsläraren 12/2014 under den till synes rättvisande rubriken ”Lärosätena ska ansvara för egen kvalitetssäkring”. Att förslaget till stor del bygger på tillit till de enskilda lärosätenas förmåga att säkra sin egen utbildningskvalitet motsägs inte av Wallbergs replik på vårt ursprungliga inlägg.

Högskoleverket granskade 2008–2012 just förmågan till intern kvalitetssäkring och de egna systemen för kvalitetskontroll. Per Warfvinge, vice rektor vid Lunds Tekniska Högskola, har jämfört de bedömningar som då gjordes av 23 lärosäten (se HSV:s rapporter 2009:8R, 2009:30R och 2010:2R) med utfallet av UKÄ:s nyligen avslutade utvärdering av utbildningarnas resultat. Warfvinges jämförelse visar att det helt saknas korrelation mellan utfallen av de två granskningsmodellerna. Tre av de fem högskolor vars egna kvalitetssystem bedömdes ha ett gott kvalitetsarbete med ett väl fungerande system har fått omdömet ”bristande kvalitet” på 24, 25 respektive 36 procent av sina utbildningar, vilket är långt över medianvärdet 18 procent. Rektorn vid ett lärosäte som bedömdes ha ett godtagbart kvalitetsarbete och har 35 procent (20 av 57) underkända utbildningar uttrycker i den redan nämnda artikeln i Universitetsläraren sin tillfredsställelse över att UKÄ nu vill återgå till att ge universitet och högskolor ett större förtroende i kvalitetsarbetet.

Annons
Annons
Annons