Annons
X
Annons
X

Kvalitet är mer än bara register

SLUTREPLIK | KVALITETSREGISTER

Som reumatologkollegorna skriver i sin artikel på Brännpunkt (14/2) angående kvalitetsregister, har dessa ursprungligen byggts upp av engagerade, entusiastiska och kvalitetsmedvetna läkare. Reumaregistret är ett gott exempel på detta. Resultaten har tidigare tolkats med omdöme, kunskap och erfarenhet, och med patientens bästa för ögonen.

Tyvärr är ett av problemen med framtidsvisionens registerhållning att man försöker åstadkomma för mycket i en och samma förpackning. Utredarna drömmer om en värld där kvalitetsregistren på en och samma gång skall ge medborgarna en bild av vårdutbudet, beslutsfattarna underlag för styrning, vårdgivarna data för att följa upp verksamheten och forskarna värdefulla databaser.

I egenskap av registerutredare kan kollegorna Klareskog och Lindblad inte vara omedvetna om den starka trenden med ekonomisk styrning och jämförelser kopplat till registren. Det kommer oundvikligen att snedvrida rapporteringen. Läkare liksom alla andra påverkas av morötter och piskor. Det pågår en ständig, medveten eller omedveten, anpassning av registreringarna för att man ska få ta del av ekonomiska incitament eller slippa hängas ut i medierna som ”sjukhuset med högst mortalitet”. På så sätt blir det en tävling i kreativ registrering istället för en äkta kvalitetsjämförelse.

Annons
X

Det mest problematiska är att det gör registren oanvändbara för forskning eller kvalitetsarbete, eftersom de data som förs in i registren är missvisande. Därtill är myndigheternas planer att upprätta ett centralt register, med detaljerade uppgifter om samtliga svenskar med ohälsosamma levnadsvanor, ett integritetskränkande tilltag som även det hotar att minska tilltron till register av den typ Klareskog och Lindblad argumenterar för.

Kollegorna försöker plocka poäng på att framställa oss som representanter för en gammaldags, auktoritär läkarroll och motståndare till kunskap, vetenskapligt tänkande och patientmedverkan. Verkligheten är att vi lägger den allra största betydelse vid att utforma vården i samråd med våra patienter efter bästa möjliga vetenskapliga evidens.

Sann läkekonst innebär dock att en människa med fem sjukdomar kan behöva behandlas för sin hjärtsjukdom på ett helt annat sätt än en med enbart hjärtsjukdom. Här riskerar ”följsamhet till riktlinjer” att skapa en trubbig, oindividualiserad sjukvård. När man fokuserar på registrering av mätbara parametrar blir resultatet dessutom ofta att undersökningar inte görs för patientens skull utan för att få kompletta uppgifter till registerformulären.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sammanfattningsvis: Vi är inte emot kvalitetsregister i sig men vi motsätter oss översynens oförbehållsamma tro på en kraftig utvidgning av registerhållningen för att täcka allt större och mer diffust avgränsade delar av sjukvården. Vi vet att kvalitetsregister har ett värde vid tydligt definierade diagnoser där enkelt mätbara parametrar dominerar. Vi vet också att registren kan innebära ett hinder för god konsultationskonst i de många fall när man möter en människa i ett livssammanhang, med en mängd symptom av olika orsaker, och inte en ”reumatiker” eller en ”höftledsartros”.

  Slutligen vill vi tacka för och hålla med om kollegornas slutkläm: låt oss i primärvården själva utforma de register som gagnar våra patienter och primärvården.

  ANNIKA ANDÉN

  SASKIA BENGTSSON

  MALTE BRÄNNSTRÖM

  CATARINA CANIVET

  ANNIKA EKLUND-GRÖNBERG

  KJELL GUNNARSSON

  BERTIL HAGSTRÖM

  ANDERS HERNBORG

  JOSABETH HULTBERG

  JAN HÅKANSSON

  BENGT JÄRHULT

  TOMAS KANTER

  ROGER KONRADSSON

  ANDERS LINDMAN

  ULF MÅWE

  BJÖRN OLSSON

  PETER OLSSON

  CHRISTER PETERSSON

  KERSTIN RÖNNBLOM

  JONAS SJÖGREEN

  GÖRAN SJÖNELL

  GÖRAN SOMMANSSON

  MARIA TRUEDSSON

  STEFAN VALLMARK

  META WIBORGH

  KENNETH WIDÄNG

  KJELL ÖRTOFT

  Samtliga är distriktsläkare/familjeläkare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X