Annons
X
Annons
X

”Mycket på spel i striden vid Uppsala universitetet”

Ett kuppförsök – så beskriver professor Li Bennich-Björkman försöket att modellera Uppsala universitet efter mallar från näringslivet. På onsdag tar konsistoriet på universitetet beslut om det hett debatterade förslaget.

Carola Lemne är vd för Svenskt Näringsliv, men också ordförande för konsistoriet vid Uppsala universitet.
Carola Lemne är vd för Svenskt Näringsliv, men också ordförande för konsistoriet vid Uppsala universitet. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Kulturdebatt

När Uppsala universitets konsistorieordförande i september i år presenterar ett förslag om hur valet av rektor fortsättningsvis ska gå till vid universitetet blir det uppenbart. Ordföranden, Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, tänker försöka använda det förtroende hon fått att leda universitetets styrelse för att genomdriva en ordning där universitetet ska modelleras efter hur det ser ut i näringslivet. Rektor ska utses ungefär som en vd, den sittande styrelsen ska ha makten över processen, assisterad av en rekryteringsfirma. Lärarna och studenterna ska ha mycket begränsat inflytande. Deras makt var vingklippt redan vid det förra rektorsvalet, men det här är något helt annat.

För att förstå djupet i den utmaning som detta förslag ställer universitetet inför, är det väsentligt att betrakta akademin, precis som näringslivet, politiken, militären, konsten, och kyrkan, som så mycket mer än enbart sitt yttre skal. Det unika i akademin handlar inte bara om den kollegiala styrelseformen, som föreskriver att beslut som har med vetenskapliga bedömningar att göra ska fattas av valda representanter för lärarna. Inte heller enbart om den akademiska frihet som ska skydda forskning och lärande från att underkastas ekonomiska, politiska eller religiösa hänsyn.

Stäng

KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Akademin är en livsform bland många i det moderna, komplexa samhälle som Sverige är. Men en viktig sådan, som berör hundratusentals genom studenter som generation efter generation får sin utbildning här.

  Annons
  X

  Livsform har att göra med aktivitet, temperament och drivkrafter, och med förekomsten av framvuxna värden, normer och praktiker. Om politiken som livsform ”producerar” visioner, problemlösning och attraherar personer som drivs av att övertala och övertyga, så ser företagandets livsform annorlunda ut. Den genererar produkter för konsumtion och attraherar hjärnor som vill skapa nya marknader, inte förvalta dem. Inom den akademiska livsformen är temperamentet åter igen ett annat, eftertänksamhet, skepsis och en dos av icke-konformism är dominerande dygder, och det som skapas här ska vare sig konsumeras eller forma åsikter. Här skapas i stället vetande.

  Skilda livsformer, och de är många fler än dem jag här kortfattat berört, formar den berikande komplexitet och pluralism som är det moderna samhället. Utan den pluralismen blir vi fattigare, både bildligt och bokstavligt.

  Det Carola Lemne gör, den dag hon lägger sitt förslag på styrelsens bord, är att som ordförande brista i fundamental respekt för den akademiska livsformen, där procedurerna kring till exempel rektorsval är lika viktiga som vem som blir vald. Och de procedurerna har vilat på moderna värden: öppenhet, genomskinlighet och delaktighet. Septembermötet är första steget i vad som kan liknas vid en institutionskupp, där det rådande ”styrelseskicket”, visserligen naggat i kanten av diverse ogenomtänkta reformer, ska kastas över ända genom ett beslut som inte aviserats och inte förankrats. I så dramatiska termer är det faktiskt möjligt att beskriva den konflikt som sedan dess rasat, och genom att porträttera det så blir också de reaktioner som följt begripliga.

  Nästa rektorsval ska ske 2017, och till saken hör att också en personfråga är inblandad: konsistoriets ordförande Carola Lemne vill inte ha kvar sittande rektor Eva Åkesson.

  Institutionskuppen misslyckas. Konsistoriet – som kan beskrivas som universitetets styrelse – beslutar om en bordläggning av beslutet, som nu ska fattas den 14 december. Ett modifierat förslag, utarbetat av universitetsdirektören och i stort modellerat på hur rektorsvalet 2011 gick till, har efter uttryckliga krav inifrån universitetet varit ute på remiss. När den processen avslutades alldeles nyligen står det klart. De tre vetenskapsområdena slår samtliga starkt vakt om det kollegiala och studentliga inflytandet. Inte heller 2011 års val kan stå som modell, menar vetenskapsområdena, eftersom lärare och studenter redan då berövats en hel del inflytande, som nu måste återföras. Konsistoriets ordförande står, tillsammans med delar av konsistoriet, ensam. I pressen beskrivs det som att ”konsistoriet har hela universitetet emot sig” (UNT 30 november).

  Carola Lemne har, sin livsform trogen, knappt uttalat sig och hävdat att hon blivit missförstådd. Från akademiskt håll har studenter, dekaner, tidigare rektorer vid universitetet och andra företrädare för universitet, trogna sin livsform av kritisk diskussion, offentligt skrivit och försvarat den ordning som förankrar valet av rektor hos kollegiet – den samlade lärarkåren – och hos studenterna. Ett upprop riktat mot Lemnes förslag har cirkulerat bland lärare, forskare och doktorander, och samlat ett stort antal underskrifter.

  Vad som nu sker, och som nått en av akademins främsta och äldsta företrädare, Uppsala universitet, är inget mindre än ett försök till invasion. Bakgrunden är delvis välbekant, grundad i den globala rörlighet av kapital som alltsedan 1990-talets början dramatiskt ökat näringslivets inflytande – och genomslagskraft. Såsom i näringslivet, så ock överallt.

  Men den akademiska livsformen, liksom den politiska, den mediala, den konstnärliga, är organiskt framväxta över decennier, ja århundraden. Vårt samhälles välbefinnande, kreativitet och modernitet vilar på att det finns kloka människor och väldefinierade institutioner som försvarar den fredliga samexistensen av skilda livsformer, inte slår sönder den.

  Därför är det så mycket mer som står på spel i striden vid Uppsala universitet än enbart rektorsvalet 2017. Respekten för vårt samhälles komplexitet. Värnet om den unika livsform som akademin representerar med sin alldeles moderna kombination av delaktighet, öppenhet, ambition och kreativitet. Detta, om något, är värt att strida för.

  Annons

  Carola Lemne är vd för Svenskt Näringsliv, men också ordförande för konsistoriet vid Uppsala universitet.

  Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X