Kunskapsskolan står på spel

Under strecket
Publicerad
Annons

Erfarenheten säger att man inte ska hoppas för mycket, men skolan borde verkligen bli en av valrörelsens stora frågor. Politiker, ekonomer och företagsledare är oeniga om det mesta, men de är rörande överens om värdet av utbildning. Det är ingen slump att Globaliseringsrådet – med ledamöter från akademi, fack, näringsliv och politik – öppnar sin slutrapport just med förslagen om hur Sverige ska stärkas som kunskapsnation.

Annons
Annons
Annons