”Kunskapsrevolution enda sättet att lösa vårdkrisen”

Svensk hälso- och sjukvård måste lära sig att utveckla sig själv. Bara om sjukvården själv skapar och sprider kunskap kan vi lösa dagens vårdproblem. Det skriver företrädare för Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet som i dag presenterar ett gemensamt åtgärdsprogram för hälso- och sjukvården.

Under strecket
Publicerad

Patienter och anställda måste få den tillgänglighet, kvalitet och arbetsmiljö som de förtjänar, skriver artikelförfattarna.

Foto: Leif R Jansson/TT
Annons

Vi är alla beroende av att vården fungerar. För att människor ska känna trygghet och tillit behöver vården finnas där när vi är som svagast. Svenskarna lyfter också fram sjukvården som en av valets viktigaste frågor. Problemen berör och engagerar.

Dagens hälso- och sjukvård lyckas inte motsvara de ökade behoven hos en befolkning som växer och åldras. Många människor väntar på att få genomgå behandling eller träffa en läkare. Överbeläggningarna ökar dramatiskt i många landsting och det saknas personal inom flera yrkesgrupper. Anställda i vården beskriver krångliga organisationer och en arbetsmiljö som inte inspirerar och utvecklar. På områden som tillgänglighet och patienters delaktighet är Sverige sämre än flera andra jämförbara länder. 

Annons
Annons
Annons