X
Annons
X

Nicklas Berild Lundblad: Kunskapen om det som vi aldrig får veta

Komplexa system, som vädrets skiftningar, utgör en av gränserna för den moderna förståelsen.
Komplexa system, som vädrets skiftningar, utgör en av gränserna för den moderna förståelsen. Foto: IBL

Kunskapens gränser kan sättas på olika sätt. Det finns etiska, kulturella, religiösa och praktiska gränser – men finns det absoluta gränser för vad vi kan veta? Upplysningens imperativ – sapere aude – handlade om det mod som krävs för att söka kunskap. Varefter vi lär oss mer och mer om världen förvandlas detta imperativ till en utmaning till oss: vill vi veta allt det som exempelvis genetiken nu kan avslöja om oss? Här ligger tyngdpunkten i en större diskussion om tekniken och kunskapen – tekniken avtäcker världen som resurs, som data och ökar mängden kunskap som vi skulle kunna tillgå om vi så önskade. Att förbli ovetande har i många fall förvandlats från ett ofrivilligt tillstånd till ett medvetet val.

Komplexa system, som vädrets skiftningar, utgör en av gränserna för den moderna förståelsen.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X