”Kunskap om matallergier behöver spridas”

Familjer med överkänslighet för mat lever ofta med stor rädsla runt maten, vilket leder till att man skapar ”säkra zoner” som sträcker sig betydligt längre än vad som behövs, skriver artikelförfattarna.
Familjer med överkänslighet för mat lever ofta med stor rädsla runt maten, vilket leder till att man skapar ”säkra zoner” som sträcker sig betydligt längre än vad som behövs, skriver artikelförfattarna. Foto: Claudio Bresciani/TT

Det behövs ett nationellt centrum för matöverkänslighet. Forskning och mer kunskap är nödvändigt för att förbättra situationen för miljoner som lider av överkänslighet mot mat, skriver Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet, tillsammans med två professorer.

Under strecket
Publicerad
Annons

En grupp experter har tillsammans med samtliga viktiga intressenter inom matområdet tagit fram en strategi för att skapa ett bättre liv för de två miljoner av befolkningen som lider av födoämnesöverkänslighet. Det behövs en samordning av kunskap inom området. Därför föreslås i strategin att det skapas ett nationellt centrum för matöverkänslighet med uppgift samla och sprida kunskap om allergier och annan överkänslighet mot mat.

I Sverige uppger 20 procent av befolkningen att de är överkänsliga för något livsmedel, medan cirka 8 procent har läkardiagnosticerad födoämnesallergi. Dagens metoder för att mäta födoämnesallergi är begränsade till att mäta nivåer av IgE-antikroppar i blodet, men det ger inte nödvändigtvis information om personen kommer få en överkänslighetsreaktion mot ett visst födoämne. En stor grupp personer reagerar på mat utan att ha en allergi som syns i IgE-tester. Glutenöverkänslighet (celiaki)är ett exempel på en sådan sjukdom. Det är en autoimmun sjukdom som kan ge svåra besvär i mage-tarm, som dessutom medför andra kroniska problem. För andra överkänslighetsproblem finns idag inga tester alls. Vi vet för lite om varför personer reagerar mot mat och hur vi kan förhindra en sådan reaktion. Det behövs därför mer forskning om de underliggande mekanismerna för reaktioner mot mat och patientnära forskning om födoämnesallergi och överkänslighet för mat, samt hur man kan förbättra diagnos och behandling av födoämnesöverkänslighet.

Annons
Annons
Annons