Kunskap är ett utmärkt verktyg

Under strecket
Publicerad
Annons

– Det här förskräckliga uttrycket mäns våld mot kvinnor. Skriv något om det!

Mannen i telefonen ställer sitt hopp till att jag ska förstå den skymf han känner genom det uttryck som pekar ut ett helt kön. Jag förstår, men kan själv inte uppbåda samma förtrytelse. Visst är formuleringen orättvis och visst skulle även jag föredra något neutralare, som ”våld i hemmet” eller ”relationsvåld”, men det går ändå inte att bortse ifrån att uttrycket har en praktisk dimension.

Annons
Annons
Annons