Svante Lundgren:Kunnig men ensidig kritik av sionismen

Ingmar Karlsson beskriver den israelisk-palestinska konflikten utifrån en noggrann och kritisk analys av den israeliska sidan, medan oerhört lite sägs om motparten. Att helt skylla Israels problematiska utveckling på sionismens inre dynamik är alltför enkelt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Är sionismen en utopi som förverkligades? Eller en dröm som förvandlades till en mardröm? Bägge synsätten har sina förespråkare och argument som talar för dem. Den judiska stat som Theodor Herzl och de andra sionistiska pionjärerna drömde om blev verklighet. Men det sionistiska projektet har starkt skadats av den ständiga konflikten med palestinierna och grannländerna. Israel är i dag ett fungerande och på många områden blomstrande land, men långt ifrån den mönsterstat som de första entusiasterna hoppades på.

Var det oundvikligt att Israels födelse skulle skapa bitter konflikt? Och vad var orsakerna till att det blev så? Vissa ser sionismen som ett europeiskt kolonialprojekt byggt på förakt för landets araber och därför dömt att hamna på kollisionskurs med dessa. Andra hävdar att det hade funnits möjligheter till fredlig samexistens om bara araberna hade visat större kompromissvilja. Israel/Palestina är ett typexempel på en konflikt där de bägge sidorna har skapat helt olika berättelser om de avgörande historiska händelserna.

Annons
Annons
Annons