Kunnig grundkurs i första världskriget

Under strecket
Publicerad
Annons

Boklådan | Historia i fickformat
Att skriva en översiktlig men ändå heltäckande bok om första världskriget på 150 sidor är inte allom givet. Men så är författaren heller ingen mindre än Sir Michael Howard: The First World War (Oxford University Press. Ca £ 11,99). Howard är nestorn bland världens militärhistoriker, en av grundarna av Internationella institutet för strategiska studier i London (IISS) och en av den svenska Krigsvetenskapsakademiens få utländska ledamöter.
Efter en briljant presentation av de europeiska stormakternas strukturer och ambitioner för hundra år sedan och den ödesmättade utvecklingen fram till krigsförklaringarna i augusti 1914 ger sig författaren in i själva förloppet. Här saknas inga fältslag eller fältherrar. Vare sig på västfronten, i Ryssland, Italien, på Balkan eller i Mellanöstern. Kriget till sjöss och i de tyska kolonierna får också sin plats. Likaså stridsgaser, stridsvagnar, flygplan och andra innovationer.
Den amerikanska insatsen ej att förglömma. Bakom fronterna
gällde det rustningsindustrin och livsmedelsförsörjningen.

Howard förtjänar en särskild eloge för att han söker reda ut och hålla isär de otaliga försöken att bryta dödläget på Västfronten. Han diskuterar också de fredstrevare som gjordes från olika håll, sedan förhoppningarna om ett kort krig kommit på skam.
De modernaste staterna, det vill säga Storbritannien, Frankrike och Tyskland, var de som härdade ut längst, påpekar han. I Storbritannien och Frankrike skedde det under civila regeringar, i Tyskland däremot under militär ledning. Hur det efter 1917 gick i Ryssland fick Europa leva med under resten av 1900-talet. Österrike-Ungern upplöstes i sina beståndsdelar. I vad som varit Turkiet såddes fröna till nya konflikter.
Vems var felet? De flesta var entusiastiska när kriget bröt ut, understryker Howard. Men han lägger huvudansvaret på de styrande kretsarna i Berlin. Därmed inte sagt att krigsskuldsparagrafen i Versaillesfreden och de därpå grundade krigsskadestånden var berättigade. Det var detta
som gav Hitler hans chans.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons