Annons
Recension

Barnexperimentet. Svensk skola i fritt fallKundtänkandet skolans fall

NY MARKNAD I en ny bok ger Per Kornhall en dyster beskrivning av effekterna av de senaste tjugo årens reformer på skolområdet och visar på en rad missförhållanden.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Den svenska skoldebatten maler på i gamla hjulspår. Flumpedagoger ställs mot kunskapsivrare. Gamla, ofta inbillade, polariseringar reproduceras oförtröttligt i en alltmer syrefattig och strömlinjeformad diskussion. Men ändå har någonting avgörande inträffat. Det ibland höga tonläget maskerar det faktum att ett nytt samförstånd etablerat sig på utbildningspolitikens område. De ideologiska skiljelinjerna har blivit otydligare. Jan Björklunds bild av den svenska skolan och hans recept för att bota dess åkommor ifrågasätts alltmer sällan. Åtminstone inte på djupet.

Man kan diskutera betyg i allt lägre årskurser, lärarlegitimationer och löner – alla ytterst viktiga frågor givetvis – men någonstans på vägen har man glömt bort de stora frågorna om vad skolan egentligen skall vara bra för, vilka kunskaper och värderingar den skall förmedla, om skolan skall vara en plats för kvantifierbar kunskapsöverföring eller humanistiskt grundad bildning, om skolans främsta uppdrag är att utbilda flexibel arbetskraft för den nya ekonomin eller kritiskt tänkande medborgare.

Annons
Annons
Annons