Kunderna tar för sig i bolånekriget

Lägre tillväxttakt i Sverige bäddar för sänkt reporänta och ännu lägre boräntor framöver. Trots allt mer kostnadsmedvetna kunder höjs nu ett varningens finger för att bolåneinstituten krigar alltför hämningslöst i sin jakt på marknadsandelar.

Under strecket
Publicerad
**Så mycket får du betala om räntan höjs**
De fallande räntorna ger låga räntekostnader. Men räntorna har inte alltid varit så här låga. Och även små höjningar ger stor effekt på månadskostnaden. Har du exempelvis två miljoner i lån och räntan höjs med en halv procentenhet, så ökar din kostnad med tusen kronor i månaden före skattereduktion.

**Så mycket får du betala om räntan höjs** De fallande räntorna ger låga räntekostnader. Men räntorna har inte alltid varit så här låga. Och även små höjningar ger stor effekt på månadskostnaden. Har du exempelvis två miljoner i lån och räntan höjs med en halv procentenhet, så ökar din kostnad med tusen kronor i månaden före skattereduktion.

Annons

Det hårda kriget om bolånekunderna gör att konsumenten inte längre står med mössan i hand när bostaden ska köpas. ”Kunden är mer medveten om sin konsumentmakt och har blivit bättre på att förhandla”, säger Magnus Cavalli-Björkman, chef för SEB Retail Sverige.
Trenden är tydlig hos bolåneinstituten. De tidigare jättarna Spintab och Stadshypotek är fortfarande jättar, men tappar i förhållande till institut som SBAB och uppstickare som Länsförsäkringar Hypotek och Danske Banks Bokredit. Från december 1999 till december 2004 har största bolåneinstitutet, Föreningssparbanksägda Spintab, tappat 3,3 procentenheter av sin boutlåning till hushåll, samtidigt som SBAB ökat sin andel med nära två procentenheter.

– Det ser inte mycket ut men handlar om väldigt mycket pengar, säger Johan Hansing, chef för ekonomiska avdelningen på Svenska Bankföreningen.
Totalt har hushållens bolån ökat med 67 procent sedan millennieskiftet och i dag handlar det om knappt 1 000 miljarder kronor.
Resultatet av pressade räntor och alternativa erbjudanden är en mer hårdför kund.
– De kommer in och är mer pålästa än tidigare och har med sig information. Det är inte längre så mycket diskussion om kunden ska få låna utan de använder banken mer som professionell diskussionspartner, säger Magnus Cavalli-Björkman och får medhåll av de flesta branschkollegorna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons