Annons

Kunderna ger förskolan högt betyg i ny mätning

Trots allt tal om social nedrustning - svenskarna är nöjda med sin vård, skola och omsorg. Förskolan och den privata sjukvården får klart högst betyg, medan lågt ställda förväntningar på polisen har sjunkit ytterligare.

Publicerad
Svenskarna är nöjda med skola, vård och omsorg – det visar årets stora kundundersökning av samhällsservicen.
Svenskarna är nöjda med skola, vård och omsorg – det visar årets stora kundundersökning av samhällsservicen.

Årets stora kundundersökning av samhällsservicen som gjorts av konsortiet Svenskt Kvalitets- index, SKI, har granskat en tung sektor. Den motsvarar bortåt en fjärdedel av BNP. Undersökningen bygger på intervjuer med drygt 3 000 ”kunder” - elever föräldrar, anhöriga, vårdsökande, brottsoffer - som fått svara på frågor som pejlar faktorer som image, förväntningar, upplevd kvalitet och prisvärdhet. Detta har sedan vägts ihop till ett total- betyg, ett kundnöjdhetsindex.

Svenskarna är nöjda med skola, vård och omsorg – det visar årets stora kundundersökning av samhällsservicen.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons