Kunderna ger förskolan högt betyg i ny mätning

Trots allt tal om social nedrustning - svenskarna är nöjda med sin vård, skola och omsorg. Förskolan och den privata sjukvården får klart högst betyg, medan lågt ställda förväntningar på polisen har sjunkit ytterligare.

Under strecket
Publicerad

Svenskarna är nöjda med skola, vård och omsorg – det visar årets stora kundundersökning av samhällsservicen.

Annons

Årets stora kundundersökning av samhällsservicen som gjorts av konsortiet Svenskt Kvalitets- index, SKI, har granskat en tung sektor. Den motsvarar bortåt en fjärdedel av BNP. Undersökningen bygger på intervjuer med drygt 3 000 ”kunder” - elever föräldrar, anhöriga, vårdsökande, brottsoffer - som fått svara på frågor som pejlar faktorer som image, förväntningar, upplevd kvalitet och prisvärdhet. Detta har sedan vägts ihop till ett total- betyg, ett kundnöjdhetsindex.

Svenskarnas syn på samhällsservicen är ganska stabil, visar rapporten. Förskjutningarna från i fjol är relativt små.
De största förändringarna noteras inom den öppna sjuk- vården.

Annons
Annons
Annons