Annons

Kunderna förstår inte avgifterna

En marknad kräver tydlig prisinformation för att fungera. Ändå bygger stora delar av pensionsindustrin på avgifter som aldrig redovisas i kronor och ören. Vad sparandet egentligen kostar tycks väldigt få veta om. – Avgifterna underskattas grovt, säger Staffan Ström, på pensionsbolaget Alecta.

Publicerad

Under två grådaskiga novemberdagar stod SvD Näringsliv på gatan och intervjuade förbipasserande om pensionssparandets avgifter. Urvalsmässigt ger trettio Stockholmare inte något särskilt tillförlitligt underlag, men det ger en fingervisning om hur pass medvetna folk är om avgifternas betydelse för pensionssparandet. Medan åtminstone hälften hade en uppfattning, om än i allmänhet vag, om vilket bolag som förvaltar deras pensionspengar, så visste inte någon av de tillfrågade hur mycket de betalar i avgifter.

– Ingen aning, löd standardsvaret.

Annons
Annons
Annons
Annons