X
Annons
X

Kulturvänstern har tagit över Miljöpartiet

Hur ställer sig kulturminister Alice Bah Kuhnke till arbetsgruppens förslag?
Hur ställer sig kulturminister Alice Bah Kuhnke till arbetsgruppens förslag? Foto: Stig Åke Jönsson / TTNYHETSBYRÅN

Miljöpartiet (MP) ses ibland som ett liberalt parti. Den som läser partiets arbetsgrupps utkast till kulturpolitiskt program förstår att så inte är fallet. Programmet kan först upplevas som en parodi på kulturvänstern, innan man inser att förslagen faktiskt existerar hos ett regeringsparti.
I programmet definieras kulturpolitik som maktdelning. Det framgår tydligt var makten över kulturen enligt MP ska ligga. Hos staten.

För MP är det inte längre yttrandefriheten som står i fokus, utan yttrandejämlikheten. Vilken kultur som helst ska heller inte yttras. Alla styrelser och all personal inom kulturinstitutionerna ska utbildas i intersektionalitet och postkoloniala teorier. Alla.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X