X
Annons
X

Kulturrådet kan läggas ned

Ett av förslagen kulturutredningen förväntas lägga fram den 12 februari är att Kulturrådet avskaffas.
Kulturrådets ansvar för bidragsfördelning kommer i stället att hamna hos en ny myndighet, uppger Dagens Nyheter.

Av Spektra, TT

Dessutom ska även Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond avskaffas och deras verksamheter inlemmas i den nya myndigheten som ska organiseras som en "stab" direkt underställd kulturdepartementet. Förslaget ligger helt i linje med kulturutredningens mål att minska antalet kulturmyndigheter, skriver DN.

Kulturrådet är den myndighet som har ansvar för att dela ut bidrag till institutioner, utvecklingsprojekt och fria grupper verksamma inom kulturområdet. I dag fördelar myndigheten runt två miljarder kronor per år.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X