Annons

”Museerna behöver befrias från politiken”

”Det är vår plikt att skapa system som även på lång sikt skyddar våra kulturarvsinstitutioner från politisk klåfingrighet”, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett svar på Ola Wongs artikel i SvD i torsdags.
”Det är vår plikt att skapa system som även på lång sikt skyddar våra kulturarvsinstitutioner från politisk klåfingrighet”, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett svar på Ola Wongs artikel i SvD i torsdags. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Regeringen har inte gett Statens museer för världskultur i uppdrag att arbeta med normkritik. Tvärtom ska vi politiker undvika att detaljstyra kulturinstitutioner, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med anledning av den debatt som SvD:s Ola Wong satte igång i torsdags.

Under strecket
Publicerad

Inbillade problem är bättre än verkliga. Framför allt för att de är enklare att bli av med. Denna erfarenhet gäller för den enskilda individen, samhället i stort och även i den senaste tidens debatt om politikens relation till museerna.

Det finns ett grundläggande problem som ligger bakom mycket av missförstånden och oron i den debatt som nu förs, Sverige har nämligen saknat en sammanhållen och tydlig politik för kulturarvet. Det har efterfrågats länge av många aktörer och så även i museiutredningen. Utredningen föreslog bland annat en särskild museilag för att slå fast principen om armslängds avstånd mellan politik och museer.

Annons
Annons
Annons