Annons

Kulturmiljöer vid vatten hotas

Publicerad

I debattinlägget ”Kulturmiljöer är nu på väg att raseras” på SvD Brännpunkt den 16 februari efterfrågas Riksantikvarieämbetets syn i frågan. Inlägget handlar om de många kulturmiljöer i anslutning till dammar och vattendrag som nu riskerar att rivas eller förvandlas till oigenkännlighet om Vattenverksamhetsutredningens förslag genomförs.

Riksantikvarieämbetet har varit tydligt såväl i remissvar över Vattenverksamhetsutredningens betänkande som i debattinlägg på SvD Brännpunkt den 27 januari 2014.

Annons
Annons
Annons
Annons