Kulturhyror långt ifrån marknadsnivå

De statliga museernas och teatrarnas hyror ska styras av marknaden. Men teori och praktik går inte ihop. Hyrorna ligger fortfarande långt under marknadens nivå. Trots det har flera institutioner tvingats till nedskärningar, visar SvD:s granskning.

Under strecket
Publicerad
Annons

Flera statliga museer drabbas hårt av den marknadsmässiga hyressättning som tillämpas sedan början av 90-talet. Hyrorna har successivt pressats upp mot marknadsnivå, vilket inneburit stora ekonomiska påfrestningar. Museernas anslag styrs nämligen av den generella utvecklingen för hyror, löner och priser och inte av institutionernas faktiska kostnader. I Stockholms innerstad har marknadshyrorna sjunkit de senaste åren, vilket innebär att museerna fått mindre pengar samtidigt som hyreskostnaderna ökat.

Vad som är en marknadsmässig nivå är dessutom vanskligt att bedöma, eftersom det inte finns någon egentlig marknad för kulturinstitutionerna. Deras verksamhet är oftast starkt kopplad till lokalerna som de nyttjar och de kan inte bara packa ihop samlingarna och flytta till billiga industrilokaler i utkanterna av stan. I brist på jämförbara objekt regleras hyrorna utifrån vad exempelvis kontor, magasin, restauranger och utställningslokaler i samma område kostar. Slutsatserna av SvD:s sammanställning, som visas i grafiken här intill, är att ett fåtal av institutionerna har hyror som ligger i linje med marknaden, medan de flesta har en bra bit upp till den marknadsmässiga nivån.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons