Annons

Kulturen är evolutionens turbomotor

Kultur intresserar i dag även biologer, som ser kulturell överföring av beteenden hos många djurarter. Enligt psykologen Michael Tomasello har dock människan ett unikt kulturellt lärande, som utvecklat vår arts själsförmögenheter i en takt som vida överträffar vad evolutionen själv kan åstadkomma.

Under strecket
Publicerad

Frågan vilka mänskliga egenskaper som har en biologisk grund och vilka som skapats i mänskliga kultursammanhang har en tendens att röra upp känslorna och förstärka motsättningarna mellan naturvetare och humanister. Det finns dock även fall där just denna fråga snarare förenat biologin med humanioras perspektiv. Inte minst gäller detta inom primatologin (forskningen om apor). Apornas subtila beteendeformer antyder nämligen inte bara vårt biologiska ursprung, utan påvisar även hur oerhört många av våra ”unikt” mänskliga egenskaper som finns redan i naturen. Människan må vara ett djur, men djuren är antagligen mer mänskliga än vi brukar anta (se Staffan Ulfstrands streckare om primatologen Frans de Waals arbete i SvD 27 maj 2001).

Psykologen Michael Tomasello försöker i sin bok The Cultural Origins of Human Cognition (Harvard University Press, 248 s) bidra till ett sådant samstämt biologiskt och humanistiskt angreppssätt på vår arts utveckling. Hans utgångspunkt är att människan utvecklat artspecifika förmågor betydligt snabbare än evolutionen kan tillåta. Sex miljoner år skiljer oss från människoaporna, först för två miljoner år sedan framträder ansatser till själsförmögenheter som inte finns hos övriga svanslösa apor, och de första riktigt påtagliga tecknen på artspecifika själsförmögenheter dyker inte upp förrän för en kvarts miljon år sedan, hos Homo sapiens. Evolution genom variation och naturligt urval kan inte på så kort tid ha frambringat den oerhörda mängd adaptationer som skulle utgöra den moderna människans mångfasetterade själsliv, menar Tomasello. Det är evolutionärt otänkbart att vi under denna tidsrymd utrustats med speciella gener för språk, moral, matematik, religion, konst, vetenskap, teknik, statsbildning, etc. – Så hur har det gått till?

Annons
Annons
Annons