Torbjörn Elensky:Kulturell mångfald ett politiskt bekymmer

Osmanska rikets försök att ordna och styra över den etniska mångfalden bidrog till skarpare gränser mellan dessa.
Osmanska rikets försök att ordna och styra över den etniska mångfalden bidrog till skarpare gränser mellan dessa.

I samma stund som en minoritet tillerkänns politisk särställning förstärks synen på gruppen som väsensskild och avskild från majoritetssamhället. En ny bok tar ett historiskt grepp på hanterandet av mångkultur – och dess fallgropar.

Publicerad
Annons

Mångfald, olikheter, minoriteter och kampen för både rättvisa och ordning präglar vår samtid. Identitetspolitiska rörelser betonar minoritetsgruppers särskilda rättigheter, samtidigt som identitära och så kallat populistiska rörelser tar fasta på majoriteternas behov av bekräftelse. I Sverige har vi en mycket speciell variant, i det att vi har fem nationella minoriteter, med etniska, kulturella och språkliga särdrag, samtidigt som den svenska majoritetskulturen gärna dekonstrueras och definieras bort. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons