Torbjörn Elensky:Kulturell mångfald ett politiskt bekymmer

Osmanska rikets försök att ordna och styra över den etniska mångfalden bidrog till skarpare gränser mellan dessa.
Osmanska rikets försök att ordna och styra över den etniska mångfalden bidrog till skarpare gränser mellan dessa.

I samma stund som en minoritet tillerkänns politisk särställning förstärks synen på gruppen som väsensskild och avskild från majoritetssamhället. En ny bok tar ett historiskt grepp på hanterandet av mångkultur – och dess fallgropar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mångfald, olikheter, minoriteter och kampen för både rättvisa och ordning präglar vår samtid. Identitetspolitiska rörelser betonar minoritetsgruppers särskilda rättigheter, samtidigt som identitära och så kallat populistiska rörelser tar fasta på majoriteternas behov av bekräftelse. I Sverige har vi en mycket speciell variant, i det att vi har fem nationella minoriteter, med etniska, kulturella och språkliga särdrag, samtidigt som den svenska majoritetskulturen gärna dekonstrueras och definieras bort. 

Var och en med sinne för konsekvens och helt enkelt rättvisa inser att den typen av krampaktig vilja att lyfta i ena fallet och att förneka i det andra inte håller i längden. Demokratins förutsättning och styrka är de individuella fri- och rättigheterna, inte kollektiva identiteter. Och likväl går de inte att komma runt, dessa identiteter. Inte inom länderna – som alltmer splittras i inre motsättningar mellan grupper vars representanter ofta tycks se kampen om rättigheter och utrymme som ett nollsummespel där det gäller att ta plats på andras bekostnad – men inte heller i relationerna mellan länderna.

Annons
Annons
Annons