Kommentar

Kulturbistånd ökar demokratin

Debatt Kulturutbytet borde spela en större roll i svenskt bistånd, skriver Olle Wästberg. När biståndet inriktas på att främja demokrati kan kulturen skapa arenor för yttrandefrihet även i auktoritära stater.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Regeringsskiftet 2006 innebar två mycket positiva förändringar – som dock något oförutsett fick negativa effekter för det internationella kulturutbytet.

Den första förändringen var den omläggning av svenskt bistånd som bär Gunilla Carlssons signum. Det är ett politiskt storverk som innebär att hela biståndsetablissemanget måste byta kultur och biståndet fått en ny inriktning. Nu har fokus blivit demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Rader av sidoaktiviteter har skurits bort.

Annons
Annons
Annons