X
Annons
X

Kulturarvet uppdrag för sjukskrivna

Människor med nedsatt arbetsförmåga får arbeta med att rusta upp det svenska kulturarvet, föreslår regeringen i höstens budgetproposition. Regeringen vill också genomföra flera lättnader för företagen.

Satsningen omfattar digitalisering, inventering och vård av kulturarvet och Riksantikvarieämbetet får ansvaret för detta.

800 miljoner kronor ska ge utförsäkrade arbete inom kultursektorn.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X