Kultur i skuggan av Förintelsen

Judiska flyktingar undan nazismen har genom erfarenheter från Förintelsen och flyktingskap kommit att berika kulturlivet i Sverige. Framför allt kom dessa immigranter att påverka konst- och musiklivet – ett inflytande som ännu inte tillräckligt belysts.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sedan 1990-talet har Förintelsen fått en allt viktigare plats i västvärldens offentliga minne. Via omfattande forskningsprojekt, filmer och utställningar, minnesplatser och minneshögtider som relaterar till det nazistiska folkmordet har 1900-talets europeiska trauma undersökts och bearbetats. Härigenom har minnet av Förintelsens offer hållits vid liv.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons