X
Annons
X

Kultens ritualer kretsade kring offer till gudarna

"I London har man hittat ett tempel tillägnat guden Mithras, som var populär under den romerska senantiken. Men hur var det med de gamla keltiska gudar som hade tillbetts långt innan romarna kom till ön? Har man hittat tempel för deras räkning också?"

Läs mer om Harrisons historia
Till den förromerska religionens mest iögonfallande kvarlevor hör Batterseaskölden.
Till den förromerska religionens mest iögonfallande kvarlevor hör Batterseaskölden. Foto: IBL

Jag antar att frågeställaren syftar på Stonehenge, stenmonumenten i Avebury och andra förhistoriska lämningar efter vad som möjligen kan ha varit religiös kult, men i samtliga fall rör det sig om fornlämningar med så stora frågetecken att vi måste lämna dem därhän.

Till den förromerska religionens mest iögonfallande kvarlevor hör Batterseaskölden.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X