Kryssningsfartyg förstör Stockholmsmiljön

Under strecket
Publicerad
Annons

Man tar sig för pannan när man läser artikeln om den hotade kryssningstrafiken (SvD Brännpunkt 20/9).
Här kräver sju högt uppsatta personer på allvar att kryssningsfartygen till Stockholm skall befrias från farledsavgifter.
Färjor och kryssningsfartyg subventioneras redan kraftigt. De åtnjuter sjömansskatt, momsbefrielse, taxfree och skattefritt bränsle. Vidare får de köra på högsvavlig olja och slipper utsläppsbegränsningar. Och Stockholms Hamn kan ge subventionerade hamnavgifter p g a den låga markhyran till Stockholms stad.

Inte nog med det. Flertalet kryssningsfartyg förtöjs på Strömmen eller vid dess kajer, där diesellastbilar, äldre än åtta år, över huvud taget inte får framföras enligt Stockholms miljöplan. Där kör fartygen sina hjälpmotorer på flera megawatt på full gas för sin elförsörjning. Varje fartyg släpper kontinuerligt ut föroreningar som hundratals gamla diesellastbilar på tomgång.
Hamnen har inte sörjt för landanslutning av elkablar och endast ett fåtal av förra sommarens 200
kryssningsfartyg utnyttjade möjligheten till miljörabatt. Miljökonsekvenserna för Stockholms och skärgårdens invånare synes vara stora.

Annons
Annons
Annons