Kryphålet i alkohollagen måste täppas till

Under strecket
Publicerad
Annons

Om den svenska alkoholpolitiken ändras ska det ske genom ett riksdagsbeslut och inte som en konsekvens av en teknisk förändring – som nya utvecklade metoder för e-handel med vin – som utnyttjas av företag utan socialpolitiska ambitioner. Eftersom jag – och en bred riksdagsmajoritet – vill behålla dagens strama alkoholpolitik vill jag att regeringen omgående lägger förslag om att modernisera alkohollagen och täppa till det nu utnyttjade kryphålet (
Brännpunkt 14/7). City Gross och Winefinders agerande skadar och riskerar de redan etablerade och, som Mattias Svensson (
16/7) påpekar, fullt lagliga privata nischföretag som sysslar med vinimport.

Svensson skriver ”att svenskarna visat sig kunna dricka ansvarsfullt”. Javisst, men man kan inte bunta ihop alla individuella svenskar och betrakta dem som ett kollektiv med en gemensam genomsnittlig risk för alkoholskador. Alkoholpolitiken är tvärtom inriktad på att minska risken för den minoritet individer som inte klarar av alkoholens risker, men att samtidigt inte inskränka övrigas frihet mer än nödvändigt.

Annons
Annons
Annons