Annons

Krucifixdom upprör hela Italien

Under strecket
Publicerad

Att religion och religiösa symboler rör upp starka känslor har vi sett på nära håll den sista tiden. Frågan är laddad, inte bara i Sverige, och inte bara när det gäller islam. För samtidigt som skolverket presenterade sina riktlinjer för hur svenska skolor bör hantera frågan om muslimska skolelevers religiösa klädsel, fattade en italiensk domare ett beslut som eldat upp hela Italien, och som kan komma att få avgörande betydelse.
Men den här gången handlar det inte om sjalar eller andra symboler för en minoritetsreligion som framför allt omfattar invandrare. Domaren har nämligen beordrat en statlig förskola i staden Ofena att plocka ned krucifixen från skolans väggar. ”Krucifixen visar utan tvivel att staten vill placera katolicismen i universums mitt” skriver domaren i en 30-sidig motivering. Skolan bör dock vara religiöst opartisk, tilllägger han, ett resonemang som snabbt tycks vinna gehör på flera håll i Europa. Men när nu beslutet riktas mot symboler för en majoritetsreligion, som de flesta i
majoriteten tar för given, rörs både himmel och helvete upp i såväl Vatikanen som Italien.

Annons

Domen är en skymf mot påven, kyrkan, det italienska folket och konstitutionen, rasar kardinal Ersilio Tonini i en intervju på La Repubblicas hemsida. President Ciampi anser att korset och krucifixet är ”symboler för våra värderingar”. Flera ministrar har reagerat lika ilsket, och justitieministern tvivlar på att domarens beslut överhuvudtaget är giltigt.
Katolicismens ställning som statsreligion i Italien avskaffades på 80-talet, men kors och krucifix har även efter skilsmässan hängt kvar i skolor och andra offentliga lokaler. I dag lever dock - uppskattningsvis - en miljon muslimer i Italien, och alla kanske inte anser att korset är ett så självklart inslag i det offentliga rummet.
En av dem, Adel Smith, ligger bakom det historiska beslutet. Hans söner går i skolan i Ofena. En dag föreslog Smith att skolan skulle placera ett citat ur Koranen bredvid krucifixet. Skolledningen sa nej, och Adel Smith vände sig
därför till domstol.
Vissa ministrar avfärdar honom nu som en ”notorisk provokatör”. Men de starka reaktionerna visar ändå att han träffat en öm punkt.

Annons
Annons
Annons