Annons
X
Annons
X

Kroppen kan läka själen

I sin nya bok skriver psykiatern Jill Taube att vården borde bry sig mer om hur kroppen har bidragit till depressionen. Eller hur kroppen kan bidra till att läka själens krämpor. Fysisk aktivitet får hjärnan att bilda nya celler. Därför botar träning en lindrig depression lika effektivt som medicin.

(uppdaterad)
Träning för själens skull
Psykiatern Jill Taube har skrivit en bok om rörelse och psykiskt välbefinnande och håller i gång med olika aktiviteter flera gånger i veckan. Buggpartnern heter Per Hedberg.
Psykiatern Jill Taube har skrivit en bok om rörelse och psykiskt välbefinnande och håller i gång med olika aktiviteter flera gånger i veckan. Buggpartnern heter Per Hedberg. Foto: ANGELICA ZANDER

Träning för själens skull | Del 2

Varje vecka tar psykiatern Jill Taube tunnelbanan till Bredäng för att dansa. Tillsammans med sin danspartner låter hon endorfinerna flöda i en fartig bugg. Jill Taube lever som hon lär. Hon vet, inte bara genom sitt arbete som psykiater och från den forskning hon tagit till sig, utan också av egen erfarenhet att fysisk aktivitet har en antidepressiv effekt.

I sin nya bok Själ och kropp – rörelse för psykiskt välbefinnande (Brombergs) skriver Jill Taube att hon själv drabbades av en depression under en särskilt tuff period i livet. Arbete, studier och familj krävde så mycket tid att hon lät bli att motionera och själv tror hon att det bidrog till att hon mådde psykiskt dåligt. Numera prioriterar hon rörelse, inte minst för själens skull.

Jill Taube arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting med metoden Fysisk aktivitet på recept (se faktarutan till höger), bland annat genom att utbilda psykiatripersonal. I sin bok går hon igenom både vilka vetenskapliga bevis det finns för att fysisk aktivitet kan lindra, ja till och med bota, måttlig depression och ångest.

Annons
X

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för ångest och depression som kom 2010 kan läkarna prioritera fysisk aktivitet som behandling före läkemedel för patienter med lätt till måttlig depression. Fysisk aktivitet, precis som antidepressiv medicin, stimulerar nybildning av celler i hjärnan, vilket är en del i det själsliga läkandet.

Depression brukar medföra att man får en tillfällig kognitiv svikt. Minne och inlärning fungerar sämre. Vid depression tar det längre tid för celler att nybildas i hjärnområdet hippocampus.

– Hippocampus som har en central roll för minne och inlärning verkar öka i volym av träning. Detta beror troligen på att koncentrationen av ett näringsämne som heter BDNF, brain derived neurotrophic factor, ökar och får hjärncellerna att kommunicera bättre, förklarar Jill Taube.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Depression gör kroppen stressad. Att vara sjuk i knoppen är en risk för att bli sjuk i kroppen och tvärtom. Modern sjukvård delar tämligen kategoriskt upp människan i kropp och själ, skriver Jill Taube kritiskt i sin bok. Hon tycker att vården, inte minst i psykiatrin där hon själv arbetat, bryr sig för lite om hur kroppen har bidragit till depressionen eller ångesten. Eller hur kroppen kan bidra till att läka själens krämpor.

  – Det är vanligt att psykisk ohälsa tar sig uttryck i kroppsliga symtom. Det kan kännas skamligt att ha psykiska problem och därför förlägger man deppig­heten och oron till kroppen. Då ägnar sjukvården sin tid åt kroppen och ignorerar knoppen.

  Det finns många länkar mellan kroppsliga symtom och psykisk hälsa. Dålig kondition är en riskfaktor för att drabbas av depression och omvänt. Att ha en inflammation kan göra oss nedstämda, och en låg nivå av det goda kolesterolet hänger ihop med ökad depressivitet. En enkel förkylning gör oss ofta olustiga till mods. Träning kan å andra sidan minska inflammationen i kroppen och påverkar därmed humöret. Att bryta passiviteten, ta sig ut i friska luften och ”gå eller springa ifrån sin dysterhet” är fullt möjligt.

  Depression och ångest förekommer ofta samtidigt. Ångest dämpas av motion. Effekten är kortvarig men påtaglig, visar en nyligen publicerad forskningsstudie.

  Vid depression är beteendet ofta präglat av passivitet, tillbakadragenhet och isolering. När man känner sig dyster är det naturligt att dra sig undan kontakt med andra och dra ned på aktivitetsnivån.

  Vår stenåldershjärna skickar ut signalen ”spela död” som en reaktion på den form av stress som en depression är. Ändå kan lindringen alltså bestå i att agera tvärtemot kroppens signaler och göra något aktivt. Att ändra beteende kan påverka både känslor och tankar, och på så sätt bidra till att häva depressionen.

  En annan möjlig mekanism är att man genom fysisk träning blir mer motståndskraftig mot stress. De fysiska reaktionerna under ett intensivt motionspass är ungefär desamma som vid akut stress. Hjärtat slår fortare, musklerna spänns, vi börjar svettas.

  Många forskare tror att det är bra för oss att regelbundet utsätta kroppen för den här typen av stressreaktion. Människan är gjord för att blixtsnabbt bli alert av stress, men också för direkt återhämta sig när stresspåslaget inte behövs längre. Detta sker naturligt efter ett motionspass.

  Fysisk aktivitet som behandling mot depression kan till exempel innebära att patienten ska träna i tio veckor, tre till fem gånger i veckan med måttlig intensitet.

  – Vid depression har man sett att antidepressiv effekt uppnås efter nio till tio veckors träning.

  Jill Taube understryker att metoden Fysisk aktivitet på recept ska vara skräddarsydd för varje patient.

  – Det handlar inte om folkhälsa utan om att du som patient just nu får behandling för det tillstånd du sökt hjälp för, till exempel ditt höga blodtryck eller din depressivitet.

  I Fyss, manualen som beskriver fysisk aktivitet som behandling bland annat för depression, framförs några hypoteser om vad som är själva verkningsmekanismen. De listar några av positiva biverkningar: ”Fysisk träning har visat sig befordra positiva tankar och känslor, ökad tilltro att klara av saker, ge ökat självförtroende och förmåga till självkontroll. ”

  Bra kondition kan skydda mot att insjukna i depression. Det visade en studie av 30 000 manliga Harvardstudenter. Forskaren som följde dem under 25 år såg ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och god mental hälsa.

  Psykisk ohälsa är en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning. WHO förutspår att ­depressionssjukdomar kommer att toppa listan över de hälsoproblem som orsakar för tidig död och arbetsoförmåga år 2030. Det finns många skäl för samhället att söka nya behandlingsalternativ. Den antidepressiva medicin som står till buds i dag fungerar inte tillfredsställande och psykologisk behandling är dyr.

  – Fysisk aktivitet är en potent och kostnadseffektiv multitablett med dokumenterade positiva effekter som inte bara förebygger hjärt-kärlsjukdom och diabetes utan också fungerar som behandling av mentala sjukdomar, säger Jill Taube tveklöst.

  Annons

  Psykiatern Jill Taube har skrivit en bok om rörelse och psykiskt välbefinnande och håller i gång med olika aktiviteter flera gånger i veckan. Buggpartnern heter Per Hedberg.

  Foto: ANGELICA ZANDER Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X