Krooks bannbulla förvånar

Biskop Caroline Krook, högste chef i Stockholms stift, kan inte framhärda i att utan motivering offentligt svartlista estradören Olof Buckard. Krook har försatt mig i en lojalitetskonflikt, skriver kyrkoherde Stig Dellström som en kulen novembersöndag tvingades sätta Buckard på kyrktrappan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Caroline Krook satte stopp för Olof Buckards predikan i Fresta kyrka söndagen den 9 november. Åtgärden gjorde att frågan hamnade i medierna.
Varför ska Buckard tystas i Stockholms stift? Biskopen har fått frågan i Aftonbladet och i Svenska Dagbladet och också uppmanats av Kyrkans Tidnings chefredaktör att ta en debatt i frågan. Hon har hittills inte velat ta debatten eller motivera sitt beslut.
Predikstolarna i våra kyrkor kan inte upplåtas till vem som helst. Detta är fullständigt klart och om detta råder inga delade meningar.

Det formella hindret för mig som kyrkoherde att låta Buckard predika i Fresta kyrka är att han inte bor eller är anställd i församlingen.
Hans lämplighet eller kvalifikationer i övrigt är min sak som kyrkoherde att avgöra. Utifrån min egen erfarenhet av Buckard från predikan, föredrag och artiklar i teologiska ämnen bedömer jag honom som kompetent.
Den bedömningen delar jag med andra stift i vårt land, där han heller inte bor, men ändå varit en väl sedd gästpredikant.

Annons
Annons
Annons