Kronvittnen kan ha avskräckande effekt

Justitieminister Beatrice Asks förslag att enligt dansk förebild införa ett kronvittnessystem i Sverige kan vara en bra idé. Framför allt kan systemet ha en brottsförebyggande effekt, skriver Giancarlo Spagnolo, världsledande forskare inom konkurrenspolitik och den här typen av styrmedel, tillsammans med Maria Perrotta, båda verksamma på SITE, Handelshögskolan.

Under strecket
Publicerad
Foto: FRANK AUGSTEIN/AP
Annons

Ett system med strafflindring för kronvittnen kan locka fram bekännelser och på så sätt bidra till brottsutredningar. Men framför allt kan systemet ha en brottsförebyggande effekt eftersom incitament för potentiella brottslingar att i framtiden vittna mot medbrottslingar gör det svårare att samarbeta i första läget. För att ett sådant system ska fungera väl krävs dock en korrekt utformning och hantering.

Även om Danmark är den direkta förebilden är landet långt ifrån det första att införa ett system där vittnesmål mot medbrottslingar kan ge strafflindring. I själva verket går grundidéerna tillbaka till romarnas princip om att söndra och härska; divide et impera. Kan man få sina fiender att slåss med varandra så är det lättare att besegra dem. Utöver att få existerande grupperingar att vända sig mot varandra, och därmed få hjälp att utreda och bestraffa redan begångna brott, kan kronvittnen bidra med potentiellt ovärderlig insyn i kriminella nätverk och deras verksamhet.

Annons
Annons
Annons