Krönika

Peter Benson: Krönika: Investeringsfilosofi är tro och vetande

 • Marknaden är nästan effektiv.
 • Små sparare bildar stora flöden.
 • Incitament spelar roll.

Det är tre exempel på övertygelser om hur marknader fungerar som kan väga tungt i en investeringsfilosofi. Vilka är dina?

Läs mer om Börsplus krönikor
Upplysningsfilosofen Immanuel Kant (1724–1804) får symbolisera funderingar kring och förståelse för gränserna för kunskap och övertygelse, vilket är viktiga frågor vid utformningen av en personlig investeringsfilosofi.
Upplysningsfilosofen Immanuel Kant (1724–1804) får symbolisera funderingar kring och förståelse för gränserna för kunskap och övertygelse, vilket är viktiga frågor vid utformningen av en personlig investeringsfilosofi. Foto: PRESSENS BILD

Det här är del två i en serie om tre krönikor om investeringsfilosofi., alltså ett sammanhängande och genomtänkt sätt att se på marknader och vad det är som skapar avkastning.

Del ett var förra veckans krönika som handlade om varför det för en ambitiös sparare/investerare är en god idé att skriva ner sin egen investeringsfilosofi, anpassad efter ens personliga förutsättningar.

Inspirationen till krönikorna kommer från professor Aswath Damodarans online-kurs Investment Philosophy. Där stakas tre steg ut:

 1. Behärska verktygen
 2. Bestäm hur du tror att marknader fungerar
 3. Bestäm filosofier som passar dig

Nedan följer min syn på de två första stegen.

Steg 1: Behärska verktygen. Här handlar det om att fastställa en lämplig nivå av baskunskaper om hur investeringar funkar.

 • Risk - Finns i många skepnader. Bolagsrisk, analysrisk, makrorisk, marknadsrisk, portföljrisk m.m. Risk kan inte mätas exakt men måste bedömas för varje investering.
 • Finansiell information - Hur väl kan du läsa och tolka exempelvis en delårsrapport?
 • Aktievärdering - I sin enklaste form avses en grundläggande förståelse för kopplingen mellan tillväxt och vinster och värde.
 • Transaktionskostnader och skatter - Hur väl införstådd är du med vilka kostnader finns det med att handla och äga aktier och andra placeringar?

Samtliga punkter ovan handlar om kunskaper på en glidande skala mellan nollkoll och svart bälte. Det viktiga är inte att nå elitnivå i alla grenar utan att åtminstone ha en adekvat grundförståelse för alla delar och sedan känna sin begränsningar.

Steg 2: Bestäm hur du tror att marknader fungerar. Det är här det blir riktigt intressant. Liksam all kunskap och tro är detta något som förändras med tiden men här är några av mina övertygelser:

 • De flesta marknader är väldigt effektiva. Det är inte omöjligt att hitta ”nålar i höstacken” som ger överavkastning men det är väldigt svårt över tid och efter kostnader.
 • Starka narrativ ändras alltför sakta. När ”alla” ägare har samma grundmurade åsikt om ett bolag eller fenomen så går det ofta till överdrift. Eller så dröjer det länge innan ändrade förutsättningar slår igenom i värderingen.
 • Den mänskliga faktorn underskattas. Alla företag drivs av människor och deras förmågor styr ofta värdeskapandet mer än något annat. Psykoanalytiskt lagda investerare har ofta lite bättre odds att hitta underskattade nyckelpersoner och företagskulturer och undvika de överskattade.
 • Incitament spelar roll. Ibland är marknaden dålig på att förstå om nyckelaktörerna i ett bolag har incitament att agera som entreprenörer, aktie-haussare eller tjänstemän? Vet man att incitamenten är rätt så faller mycket annat på plats.
 • Fel ägartyp ställs inför komplex situation. När ett investeringscase ändras rejält på grund av ny viktig information, exempelvis en komplex företagsaffär, så dröjer det ofta innan detta prisas in på rätt sätt. Antingen går det för sakta eller så blir det en överreaktion när en ägarkrets ska ta ställning till något de inte är beredda på.
 • Svårt värdera risk. Du kan ha tre aktier som verkar ha likartad vinsttillväxt och ”observerbar risk”. Men ibland är marknaden dålig på att gradera värderingen rätt utifrån skillnader i ”faktisk risk”, även om det är subjektivt. Annorlunda uttryckt: Ibland kan man få extra säkerhetsmarginal gratis.
 • Små sparare bildar stora flöden. Typexemplet är när tusentals sparare gör uttag ur en fond med koncentrerade innehav i småbolag. Effekten blir ”dumma pengar” även om enskilda sparare agerar rationellt.

Steg 3: Nästa veckas krönika

Steg tre är att bestämma de filosofier som passar dig. Basen är de två stegen ovan plus dina personliga förutsättningar. Hur har du det med tålamod, läggning, skattesits, inkomstprofil, förmögenhet, risktolerans och karaktär?

Annons
X

Upplysningsfilosofen Immanuel Kant (1724–1804) får symbolisera funderingar kring och förståelse för gränserna för kunskap och övertygelse, vilket är viktiga frågor vid utformningen av en personlig investeringsfilosofi.

Foto: PRESSENS BILD Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X