Krönika: Guide till rätt preferensaktier

På börsen finns cirka 30 preferensaktier som lockar med stabil utdelning på normalt 6–8 procent. Jämfört med andra "räntepapper" är det hög avkastning. Men köp med måtta, för preferensaktier är farligare än de verkar. Det visar inte minst färska händelser i Prime Living, Oscar Properties och Hemfosa. Därför ökar vi nu bevakningen av preferensaktier och lanserar Börsplus Pref-guide.

Läs mer om Börsplus krönikor

Warren Buffetts legendariske läromästare Benjamin Graham var inte nådig. I bibeln för värdeinvesterare, Security Analysis från 1934, så inleder han kapitlet om preferensaktier med meningen:

"Att den typiska preferensaktien är en oattraktiv investering kan knappast ifrågasättas."

En tredjedel av de amerikanska börslistorna utgjordes av preferensaktier vid denna tid. Därefter blev preferensaktier utrotningshotade. Men sedan 2006 har dessa udda djur återintroducerats. Artens första exemplar i den svenska börsfaunan släppte Sagax ut 2006.

Nu finns över 30 noterade preferensaktier och tusentals investerare älskar dem för den höga och stabila utdelningen. Hela listan finns nedan samt i den nylanserade Pref-guiden.

Listan är sorterad med lägst direktavkastning överst. Marknaden anser alltså att Fastpartner, Sagax och Hemfosa är de preffar som har lägst risk, eftersom man nöjer sig med lägst direktavkastning. Längst ner hittar vi de preferensaktier som ställt in utdelningen och därför kraschat. Inom parentes ser man den direktavkastning som följer i det osannolika fall att någon av dessa någonsin återupptar utdelningen. Två saker gör preffar till riskabla investeringar.

1. Näst sist i kön om pengarna sinar

Alla ska ha betalt innan aktieägarna får sitt. Ofta är det frestande för stamaktieägarna att belåna verksamheten högt och med belåning räknar vi även preferensägarnas kapital. Kolumnen "Belåning" i tabellen nedan visar hur mycket nettoskuld och preferenskapital utgör av det totala bolagsvärdet. (Beräknat som (Nettoskuld+preferenskapital)/Enterprise Value.) Att vi väljer bolagsvärde istället för bokförda värden förklaras av att börsen ofta ligger mer rätt än redovisade värden (Hej Eniro). Hög "belåning" säger också mycket om svårigheten att göra en nyemission som skjuter in kapital ovanför preferenskapitalet.

2. Intressekonflikt med stamaktieägarna

Stamägarna styr bolagsstämman och tillsätter styrelsen och i tuffa tider kommer stamägare och styrelse att skruva åt penningflödet till preferensaktieägarna på samma sätt som de kan slopa den ordinarie stamaktieutdelningen. Även i goda tider kan stamägarna snuva preferensägarna. Finns det exempelvis något formellt hinder mot massiva aktieåterköp? Och exemplena Sdiptech och Hemfosa/Nyfosa visar ju att det går utmärkt för stamägarna att knoppa av stora delar av säkerhetsmassan trots att det är klart dåligt för preferensägarna. Kort sagt är preferensaktieägaren utlämnad till huvudägarens nåd och nycker snarare än till bindande avtal.

Börsplus har analyserat ett stort antal börsbolag med preffar (alla bolag i listan med en asterisk *) och klart är att intresset från investerare är stort. Det gäller bara att inte gå vilse och köpa in sig i fel bolag eller fel huvudägare.

Pref-guiden - Alla börsens preferensaktier

Preferensaktie Sektor Direktavkastning Evig löptid eller inlösen? "Belåningsgrad"
Fastpartner Pref Fastigheter 5,60% evig? 53%
Sagax Pref Fastigheter 5,70% evig? 42%
Hemfosa Pref* Fastigheter 5,70% evig? 65%
Volati Pref* Övrigt 6,00% evig 43%
SBB Pref Fastigheter 6,00% evig? 72%
Akelius Pref* Fastigheter 6,00% juni 2019?
Heimstaden Pref Fastigheter 6,10% juni 2025?
Sagax D Fastigheter 6,10% evig 48%
NP3 Pref* Fastigheter 6,30% evig 65%
Klövern Pref* Fastigheter 6,50% evig 78%
Amasten Pref* Fastigheter 6,50% evig 75%
Victoria Park Pref* Fastigheter 6,60% jan 2021? 52%
K2A Pref Fastigheter 6,60% evig
Corem Pref Fastigheter 6,70% evig 72%
Footway Pref Övrigt 6,90% evig?
Zetadisplay Pref* Övrigt 7,10% evig? 35%
Agora Pref Fastigheter 7,30% evig 73%
Sdiptech Pref* Övrigt 7,50% evig 21%
Aros Bostad Pref* Bostadsutvecklare 8,00% evig
Pegroco Pref Övrigt 8,10% evig
Karlbergsv.77 Pref Bostadsutvecklare 8,20% färdigställt 2021?
ALM Equity Pref* Bostadsutvecklare 8,60% evig 56%
Genova Pref* Bostadsutvecklare 8,80% dec 2025?
Tobin Prop. Pref* Bostadsutvecklare 10,00% maj 2020? 85%
Quartiers Pref Bostadsutvecklare 10,60% evig
Oscar Prop. Pref B* Bostadsutvecklare 11,10% evig 83%
Oscar Prop. Pref* Bostadsutvecklare 15,90% evig 83%
Obducat Pref Kris (18,30%) jun-21
Prime Living Pref* Kris (29,70%) evig 96%
Hancap Pref Kris (46,80%) evig
Preservia Pref Kris (50,00%) evig
Eniro Pref* Kris (53,30%) evig 98%

Läs även

Annons
X
Annons
X
Annons
X