Kronan tar stryk

Medan dollarn stiger tar kronan stryk. Den har inte varit så svag gentemot euron sedan 2001.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den svenska kronan är inte populär. Bara under tisdagens valutahandel tappade kronan närmare 10 öre mot dollarn. Dollarns allmänna uppgång är anmärkningsvärd med tanke på den fortsatta finansiella osäkerheten i USA.

Kronan tappar dock värde mot många valutor. Danska kronan gick över 1,31 svenska kronor, pundet kostar 12,44 kronor mot en medelkurs i augusti på 11,85 och schweizerfrancen noterades i 6,22.

Annons
Annons
Annons