X
Annons
X

Kronan-euron 43-42

Om det varit en folkomröstning om euron i maj 2009 skulle 43 procent rösta nej till euron och 42 procent rösta ja till euron. Så liten har skillnaden inte varit sedan folkomröstningen 2003. Det visar SCB:s stora majmätning av svenska folkets eurosympatier.

Av TT

En klart större andel män än kvinnor är positiva till euron. 47 procent av männen skulle rösta ja vid en folkomröstning, jämfört med 37 procent av kvinnorna.

Fler kvinnor uppger även att de är osäkra, 17,5 procent av kvinnorna svarar vet ej, jämfört med endast 12,7 procent av männen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X