Krock med vildsvin allt vanligare

Antalet vildsvinsolyckor i trafiken ökar. Nu är det inte bara bilister i Skåne som kolliderar med de 100 kilo tunga djuren. Hittills i år har polisen i Stockholms län registrerat 19 vildsvinsolyckor.

Under strecket
Publicerad
Annons

Älg Hjort Rådjur Vild- Rovvilt Totalt svin Stockholm 144 0 180 0 0 324 Uppsala 51 2 764 6 2 825 Södermanland 83 20 749 41 0 893 Östergötland 52 53 886 5 1 997 Jönköping 165 0 1125 3 0 1293 Kronoberg 78 0 889 47 0 1014 Kalmar 47 14 1251 14 0 1326 Gotland 0 0 6 0 0 6 Blekinge 17 0 504 13 0 534 Skåne 51 49 1708 92 0 1900 Halland 49 2 442 13 0 506 V Götaland 204 14 3003 1 0 3222 Värmland 211 0 1188 0 1 1400 Örebro 134 8 802 0 1 945 Västmanland 30 5 592 0 1 628 Dalarna 156 0 915 0 5 1076 Gävleborg 89 0 431 0 2 522 Västernorrland 144 0 180 0 0 324 Jämtland 216 1 169 0 2 388 Västerbotten 164 3 59 0 0 226 Norrbotten 138 0 42 0 0 180 I reda tal kommer vildsvinen ännu inte i närheten av rådjur och älgar i olycksstatistiken. Under första halvåret i år rapporterade 14 100 rådjursolyckor och 1 800 älgolyckor mot 254 olyckor med vildsvin. Men medan rådjur och älgar håller sig på en ganska konstant nivå är vildsvinen något nytt i trafiksäkerhetssammanhang. I alla fall i de norra delarna av landet. - Här i Skåne har vi haft problemet i 20 år. Men nu ser vi att djuren sprider sig norrut. Det är en tydlig ökning på bara några år, säger Uno Strand, vice ordförande i Skånska Jägaresällskapet. Vildsvinet har funnits naturligt i Sverige, men var praktiskt taget utrotad under flera hundra år. Under andra delen av 1900-talet började vi importera och föda upp vildsvin, framförallt i Skåne. Den stam av fria vildsvin som i dag finns i landet har byggts upp av djur som rymt från någon uppfödare. - Det är lite macho att jaga vildsvin. De är kloka, skygga och ibland farliga. Det har tyvärr gjort att man har lagt ut mat och hjälpt till att öka antalet djur på ett okontrollerat sätt, säger Uno Strand.

Annons

Uppskattningsvis finns 20 000 vildsvin i Sverige, varav häften i de södra delarna. Där är risken också störst att krocka med en 100-kiloskoloss. Under första halvåret i år hade Skåne 92 trafikolyckor med vildsvin, Kronobergs län 47 och Södermanland 41. Men även i Stockholm och Uppsala förekommer det vildsvinsolyckor. - Det är väldigt kompakta djur. Hastigheten avgör hur allvarlig olyckan blir. Den största faran för de som sitter i bilen är följdolyckor som att man krockar med mötande trafik eller voltar ner i diket, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare för SES-gruppen mot viltolyckor. Organisationen är ett samarbete mellan bland annat NTF, Vägverket, Älgskadefondsföreningen och de olika jägarorganisationerna. Syftet är att öka bilisternas kunskaper om större vilt och vad man ska göra om olyckan är framme. Varje år inträffar cirka 35 000 viltolyckor. I vissa län är vilda djur inblandade i nästan 75 procent av alla trafikolyckor, visar ny statistik som organisationen tagit fram. - Som bilist är man skyldig att rapportera olyckor med de stora rovdjuren, klövdjur, utter och örn. Man måste också märka ut var olyckan skedde så att det går att spåra skadade djur. Men det här är något som folk är väldigt dåliga på, säger Lars Sävberger.

Annons
Annons
Annons