Annons

Kritiken mot oss slår in öppna dörrar

När vi nu kritiseras för en kampanj vi själva lagt ned, kommer vi att stå fast vid att försvara rätten för alla barn att ha en skälig levnadsstandard. I ett så rikt land som Sverige ska barnfattigdom inte behöva existera, skriver Elisabeth Dahlin och Agneta Åhlund, Rädda Barnen.

Publicerad

”Uppdrag gransknings” kritik mot Rädda Barnen slår in öppna dörrar: Vi håller med om att retorik och budskap från den kampanjfilm som visas i reportaget inte är bra. Det var ett av skälen till att vi 2011 lade ner just den kampanjen innan den på allvar inletts. Detta vet ”Uppdrag granskning”, men deras reportage bidrar nu i stället till att mångfaldiga ett budskap som tidigare har haft ytterst marginell spridning.

Barnfattigdom är ett ord som uppfattas och kan tolkas olika. Man kan välja olika begrepp för att beskriva den vardag som alltför många barn i Sverige lever i: ekonomisk utsatthet, dåligt ställt, ont om pengar, på marginalen, knapp ekonomi, resurssvaghet. Rädda Barnen använder begreppet barnfattigdom. Alla handlar de om att barn inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda på grund av familjens ekonomiska situation.

Annons
Annons
Annons