Annons
X
Annons
X

Kritiken mot bussterminalen fäller nya Slussen

Vi menar att Stockholms stad omöjligen kan gå vidare med ett förslag till bussterminal vid Slussen som SL ställer sig kritisk till på avgörande punkter. Inte minst mot bakgrund av att staden säkerligen förväntar sig en medfinansiering från SL. Det skriver flera S-politiker gemensamt.

[object Object]
I mars 2014 kom ett rejält avbräck för Stockholms stads nya Slussen. Nya Slussen bygger på en ny trafiklösning, med en bred bro från Söder till Gamla stan, och en stor bussterminal i Katarinaberget. Mark- och miljödomstolen underkände detaljplanen för bussgaraget före jul. Stockholms stad överklagade, men hovrätten sade i mars nej till prövning. Det innebär ett definitivt stopp för den stora bussterminalen. Foto: FOSTER + PARTNERS OCH BERG ARKITEKTKONTOR

BRÄNNPUNKT | SLUSSEN

Det behövs ett nytt Slussen som är modernt, funktionellt och hållbart över tid. Vid sidan av T-Centralen är Slussen regionens viktigaste knutpunkt för kollektivtrafik. Bussterminalen i Katarinaberget är en nyckelsatsning för att kunna bygga nya Slussen enligt planerna. Men SL har knappt involverats och därför är det föga förvånande att förslaget nu sågas av SL:s tjänstemän, men framförallt är det bekymmersamt.

Vi är mycket förvånade över stadens bristfälliga dialog både med SL och med Nacka och Värmdö. Det är boende i dessa kommuner som främst kommer att nyttja terminalen och under ombyggnationen drabbas av provisoriska lösningar under flera års tid.

Enligt SL:s tidigare bedömningar så blir trafikkonsekvenser av Stockholm stads nuvarande planering av Slussens ombyggnation helt orealistiska. Det skulle handla om att Saltsjöbanan kortas av till Sickla under 5–8 år, att Katarinavägen stängs av för all trafik under två år, samt att en del av Nacka/Värmdöbussarna får en temporär bussterminal på pråm under fem år. Det är oacceptabelt att stadens borgerliga majoritet med liten marginal klubbar igenom ett historiskt beslut utan större fokus på resenärerna i kollektivtrafiken.

Annons
X

Frågan om Slussens framtida utformning är komplex och berör inte endast Stockholm. Även om staden ensamma fattar de avgörande besluten så är ett tätt samarbete med alla andra berörda nödvändigt vad gäller både planer och genomförande. För oss socialdemokrater så betyder Slussen mycket som kulturhistorisk plats, men när vi pratar om Slussen så har vi framför allt fokus på hur det fungerar i dag och hur det ska se ut och fungera i framtiden. Vi vill inte se ökad biltrafik i Gamla stan eller ökad andel bilresor i Nacka/Värmdö.

En förlängning av tunnelbanans blå linje från Kungsträdgården till Nacka är ett effektivt och attraktivt sätt att avlasta Slussen, förkorta restiderna, samt öka kapaciteten och andelen som reser kollektivt. Denna sträckning är också nyligen utpekad som prioriterad i Trafikverkets utredning till regeringen och nu i dagarna har även den borgerliga majoriteten i stad och län gjort en helomvändning och öppnat upp för utbyggnaden.

Många ställde sig inledningsvis positiva till en ny terminal i Katarinaberget då det utlovades bättre bytesmöjligheter och en inglasad och attraktiv miljö för bussresenärerna. Att ingen kunde redovisa kostnaden väckte dock en viss skepticism. Nytta måste alltid kunna ställas mot kostnader och det bör på förhand vara klart vilket ekonomiskt åtagande som ligger på SL.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vi ser nu också att kritiken mot bussterminalen handlar om helt basala frågor som el, brand och vatten, samt risk för inverkan på tunnelbanetrafiken. SL:s invändningar mot terminalen är allvarliga eftersom de är på en övergripande nivå. Av erfarenhet vet vi att synpunkterna kommer bli ännu fler ju längre ner på detaljnivå man kommer. Nu måste förslaget arbetas om utifrån SL:s synpunkter. Det måste också tas fram en realistisk kostnadsberäkning och en förhandling ske om hur dessa kostnader ska fördelas.

  LARS BRYNTESSON (S)

  oppositionsråd Värmdö

  HANS-ÅKE DONNERSVÄRD (S)

  oppositionsråd Nacka

  TOMAS RUDIN (S)

  oppositionsråd Stockholm

  ERIKA ULLBERG (S)

  oppositionslandstingsråd

  Annons
  Annons
  X

  I mars 2014 kom ett rejält avbräck för Stockholms stads nya Slussen. Nya Slussen bygger på en ny trafiklösning, med en bred bro från Söder till Gamla stan, och en stor bussterminal i Katarinaberget. Mark- och miljödomstolen underkände detaljplanen för bussgaraget före jul. Stockholms stad överklagade, men hovrätten sade i mars nej till prövning. Det innebär ett definitivt stopp för den stora bussterminalen.

  Foto: FOSTER + PARTNERS OCH BERG ARKITEKTKONTOR Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X