Kritiken mot Bildt är helt utan substans

Alliansregeringen prioriterar stödet för demokrati och öppenhet i det internationella arbetet. Den linjen gäller också i fallet med de fängslade journalisterna i Etiopien, skriver Karin Enström (M), ordförande i utrikesutskottet.

Under strecket
Publicerad

Det regeringen gör för de fängslade journalisterna är den linje som har störst möjlighet att uppnå ett positivt resultat, skriver Karin Enström (M).

Foto: SCANPIX
Annons

Kritiken mot Carl Bildt att inte stå upp för yttrandefriheten är inte möjlig att förstå. Få svenska politiker har avsatt en så stor del av sin politiska gärning för att bekämpa förtryck och diktatur. Carl Bildts kamp för demokrati och yttrandefrihet i Öst- och Centraleuropa är välkänt. Likaså hans medlingsinsatser under konflikten på Balkan på 1990-talet som ledde fram till Daytonavtalet.

Sveriges uttalade prioritering av demokrati- och yttrandefrihetsfrågor i dagens utrikespolitik är också till stor del ett resultat av Bildts engagemang i frågan.

Annons
Annons
Annons