Annons

Kritiken är riktad mot statlig övervakning

Under strecket
Publicerad

**I en replik till **min debattartikel 25/3 om att vi har alldeles för lite forskning om varför pojkar och då särskilt pojkar med invandrarbakgrund, slås ut i den svenska skolan hävdar journalisten Mattias Hagberg att jag ”angriper genusvetenskapen” (26/3). Han hävdar vidare att jag skulle föra ”ett lågintensivt krig” mot denna forskningsinriktning. Detta är enbart fria fantasier som Hagberg för fram.

För det första innehåller artikeln överhuvudtaget ingen kritik mot genusvetenskapen som forskning utan mot att politikerna har, vilket är unikt för detta forskningsområde, inrättat en särskild statlig myndighet som skall övervaka just denna forskning. Myndigheten heter ”Nationella sekretariatet för genusforskning” och vad jag kritiserar är att man som myndighet hävdat att forskning om varför pojkar klarar sig så mycket sämre än flickor i skolan inte behövs. Det skäl man anger är att män hittills klarat sig väl på arbetsmarknaden varför det inte gör så mycket att en stor grupp av dagens pojkar slås ut i skolan. Detta är inte en godtagbar argumentation från en statlig myndighet eftersom dagens unga pojkar inte rimligen kan bära något ansvar för vad tidigare generationers män må ha ställt till med. Låt mig påpeka att grundlagen stadgar att sådan diskriminering inte är tillåten. Jag skriver också att jag finner det märkligt att genusvetare accepterar denna politiska styrning av sitt forskningsområde.

Annons
Annons
Annons