”Kritik utan tillräcklig faktakontroll”

Grovt generaliserande omdömen om en handfull uppsatser räcker inte som grund för att bedöma kvaliteten i en hel utbildning. Det skriver universitetslektor Johan Modée i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Johan Modée

Foto: Privat
Annons

Det är helt I sin ordning att kritisera något bara kritiken är vederhäftig. Tyvärr förhåller sig det inte så med Mats Alvessons och Erik J Olssons kritik av beslutet att Malmö högskola ska bli universitet 2018.

Det kan exempelvis noteras att Alvesson och Olsson i sin slutreplik fortsätter att i sak förhålla sig okritiska till UKÄ:s utvärderingsmetod 2011-2014 – en metod som idag är allmänt kritiserad och numera även förkastas av UKÄ självt. Nu vill de ju även citera omdömen från UKÄ:s utvärderingar som ett slags ”bevis”, som om ett grovt generaliserande omdöme om en handfull uppsatser från ett enstaka år skulle uttrycka den absoluta och eviga sanningen om kvalitet i en utbildning. Detta är att förlita sig på anekdoter som bevis.

Annons
Annons
Annons