Kritik mot två tandläkarutbildningar

Två av landets tandläkarutbildningar får underkänt av Universitetskanslersämbetet. Det är tandläkarutbildningarna vid Karolinska institutet och Malmö högskola som får omdömet ”bristande kvalitet”. Ytterligare nio utbildningar till tandhygienist och tandtekniker samt kandidat- och magisterutbildningar i odontologi får också kritik. Det innebär att elva av totalt 26 utbildningar på området kritiseras. Bristerna handlar i flera fall om att studenterna saknar kunskap om produkter som används inom tandvården.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Även utbildningar i historia och länderstudier har granskats. De har i de flesta fall fått omdömet hög kvalitet. Lärosäten med kritiserade utbildningar har ett år på sig att rätta till bristerna.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons