Annons
X
Annons
X

Kritik mot att låta cyklister köra mot rött

Polisen är kritisk mot Stockholmspolitikernas tankar om att tillåta cyklister att köra mot rött. Även NTF:s ordförande är tveksam.

Det handlar om att göra livet enklare för cyklister.
Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C)

I Stockholms stadshus är politikerna bekymrade över tillståndet på cykelbanorna och över cykeltrafiken i allmänhet. Den har vuxit mycket under de senaste åren. För att underlätta för cyklisterna funderar nu politikerna i stadshuset på om det är möjligt att tillåta cyklisterna cykla mot rött ljus under vissa förutsättningar och att även tillåta dem att köra mot enkelriktat.

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) kommer att träffa riksdagspolitiker för att försöka påverka dem att driva igenom lagändringar till fördel för cyklister. Han vill att bilar ska ha stopplikt även mot cyklister vid obevakade övergångsställen, att det blir tillåtet för cyklister att svänga höger vid rött ljus och att cykla mot enkelriktat.

Annons
X

– Cyklister är en viktig del för att få trafiken att fungera, om de som i dag cyklar skulle börja åka bil skulle stan korka igen. Det handlar om att göra livet enklare för cyklister, säger han.

Men både trafikpolisen i Stockholm och NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, är skeptiska.

– Spontant är jag emot att man ska få cykla mot rött. Anledningen till att det blir rött är att korsande trafik ska kunna köra. Får man då cyklister som kör in i korsningen är jag rädd för att risken för olyckor ökar. Och vi får ännu mer stopp i trafiken, säger Göran Bolinder, chef för trafikpolisen i Stockholm.

Han säger att ett av problemen i innerstadstrafiken i dag är att många, både bilister och cyklister, redan i dag kör mot rött.

– Blir det dessutom lagligt för cyklisterna att köra mot rött skulle det bli ännu mer kaos, säger Göran Bolinder.

Utan att ha statistiken framför sig menar han att antalet olyckor med oskyddade trafikanter ökar. Dels cyklister med cyklister, dels cyklister med fotgängare. Samtidigt påpekar han att han tycker att det finns många fördelar med att folk cyklar.

– Problemet är att man inte följer regelverket och att det kanske inte finns cykelbanor på alla ställen.

Jan Sandberg, vd för NTF, påpekar att man inte kan ha en särskild lagstiftning för Stockholm utan att den i så fall måste vara nationell. Samtidigt ser han ett antal problem med att tillåta cyklister att till exempel svänga höger i en korsning även om det lyser rött.

– Risken att det blir fler konflikter mellan bilister och cyklister. Både när det gäller högersväng och att cykla mot enkelriktat. Och i en konflikt mellan cykel och bil är det alltid cyklisten som råkar illa ut.

Han menar också att en tillåten högersväng för cyklister vid rött skulle öka risken för olyckor mellan cyklister och fotgängare eftersom fotgängarna som korsar gatan som cyklisten svänger in på har grönt ljus. Samtidigt säger han att man måste underlätta för cyklisterna att komma fram.

– Där kunde man säkert hitta kloka åtgärder som inte ökar riskerna, säger Jan Sandberg.

Han refererar till att det i andra länder finns särskilda trafikljus för cyklister i korsningar. Ljusen slår om till grönt något före ljusen som styr bilisterna. Det gör att cyklisterna får några extra sekunder i korsningarna,

– Risken för att bilisterna kör på cyklisterna minskar då betydligt. Det är en lösning. En annan är att man bygger ut cykelbanorna, säger Jan Sandberg.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X