Kristna villebråd i Mellanöstern

ETISKA RÅDETS BISKOPAR TIGER Migrationsverket sviker sitt ansvar och vägrar ta de kristnas lidande i Mellanöstern på allvar. I det genomsekulariserade Europa ses kristet lidande som en självförvållad skada. Mellanösterns kristna offras på det fega egenintressets altare, skriver statsvetaren Anders Strindberg.

Under strecket
Publicerad
Annons

Mellanösterns kristna är en av regionens sårbaraste och hårdast ansatta minoriteter. Pålitlig statistik finns inte, men en allt stridare ström rapporter talar om präster som mördas, kyrkobesökare som misshandlas, kristna kvinnor som trakasseras och våldtas för att de gått felklädda eller i fel kvarter, kyrkor och skolor som utsätts för attentat.

Migrationsverket vägrar att ta detta lidande på allvar och sviker därmed sitt ansvar gentemot både skattebetalare och nödställda. Att vara kristen är enligt verkets verklighetsuppfattning inget skäl till skydd.

Annons
Annons
Annons