Kristian Berg befinner sig på svag is

Under strecket
Publicerad
Annons

Debatt | Historiska museet
Museichefen Kristian Berg påstår (22/12) att han vill skapa ett modernt museum som ger ”perspektiv på samhällsutveckling och samtid.” Av detta skäl avskedar han nio anställda, häribland fem kompetenta arkeologer, som enligt hans åsikt är otidsenliga. När han kritiseras för detta av framstående arkeologer och kolleger i museivärlden (18/12, 20/12), svarar han arrogant med att beskylla också dessa kritiker för att vara otidsenliga.
Vad har då Kristian Berg själv för nytt att komma med? Vilka utställningar vill han skapa? Vilka nya idéer vill han främja? På sådana frågor har Berg bara givit svävande besked. Karska fraser om förnyelse döljer denne befälhavares djupa osäkerhet om kursen.
Det är en gåta hur facket mot denna bakgrund har kunnat acceptera att de nio avskedas. Visserligen påstår Kristian Berg att de har fel kompetens för nya uppgifter som museet behöver, men eftersom han inte har talat om vilka dessa uppgifter är, går det inte att avgöra om hans påstående är korrekt.
Det är också en gåta hur Kulturdepartementet kan acceptera att Berg på eget bevåg ändrar museets inriktning och ansvarsområde utan att det föreligger något mandat för detta från regering och riksdag.

Annons

Juridiskt och politiskt befinner sig alltså Kristian Berg på svag is. Hur förhåller det sig då med Historiska museets utställningsverksamhet under den tid Kristian Berg varit verksam? Den frågan är ganska lätt att besvara. Kvalitén på nästan allt som Kristian Berg haft att göra med har nämligen varit pinsamt låg. Kritiken har varit negativ, särskilt till den permanenta vikingautställning som förra året presenterades som nyskapande men visade sig vara trist, traditionell och i det närmaste obegriplig. Forskarvärlden har vänt sig bort i förakt. Bergs egna medarbetare - inte minst de forskare som han nu avskedar - har vridit sig av obehag över chefens inkompetens men oftast inte vågat knysta av rädsla för att drabbas av hans bannstråle (inte desto mindre har en modig ung arkeolog vid namn Martin Rundkvist
nyligen vågat angripa Berg på internet). Publiken har haft tråkigt. Att Kristian Berg ändå kan visa på en ökning av publiksiffrorna beror på att han slopat entréavgiften.
Bergs fiaskon har pågått samtidigt som forntiden, medeltiden och vikingatiden varit populära bland ungdomen som aldrig förr. Böcker om Arn Magnusson, Röde Orm och Svearikets uppkomst har sålts i massupplaga. Medeltidsveckan på Gotland har blivit jättepopulär. Två av Historiska museets mest initierade kritiker, Sten Rentzhog och Gustaf Trotzig, hade strax före Bergs vikingafiasko haft stor framgång med var sin utmärkt vikingautställning, den ena i Östersund, den andra i Göteborg. Också Nordiska museet har firat triumfer. Är det konkurrenternas framgångar som fyllt Kristian Berg med sådan avund att han nu måste ta hämnd på människor som till skillnad från honom själv kan sitt jobb?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons