Annons

Jayne Svenungsson:Kristendomen guldgruva för queerteoretiker

Historiska traditioner är betydligt mer komplexa, dynamiska och mångfacetterade än vad många av deras väktare ofta vill medge. Just den kristna traditionen har visat sig vara ett tydligt exempel på detta.

Under strecket
Publicerad

God historieskrivning tvingar oss att tänka till en gång extra om saker vi trodde oss känna till alltför väl. Den utmanar oss därför att den konfronterar oss inte bara med oss själva i en tidigare upplaga, utan också med fenomen, föremål och föreställningar som är annorlunda intill ogripbarhet. God historieskrivning påvisar, kort sagt, att det förflutna inte bara är vårt förflutna. Det är också ett främmande fält, ibland till och med ett minerat sådant.

Det finns därför skäl att dra öronen åt sig när man stöter på människor som alltför säkert hävdar sig veta hur det historiska fältet ligger. Och att det alltid legat så. När människor ser sig nödgade att betona att inget förändrats, att rådande synsätt eller praxis återspeglar en tidlös ordning, då kan man i regel vara ganska säker på att något väsentligt faktiskt har förändrats.

Annons
Annons
Annons